สถาบันจะคุ้มครองเงินฝากของพวกเรา เหลือแค่ 1 ล้าน บาท เท่านั้น

11 สิงหาคม 2564 นี้ #สำหรับสถาบันการเงินตามกฎหมายว่าด้วยสถาบันคุ้มครองเงินฝาก 35 แห่ง จะคุ้มครองเงินฝากของพวกเรา

เหลือแค่ 1 ล้าน บาท เท่านั้น

แปลว่า หากเกิดเหตุไม่คาดฝัน เช่นสถาบันการเงินปิด หรือ ถูกเพิกถอนใบอนุญาต ผู้ฝากเงินในสถาบันการเงินอย่างพวกเราจะได้รับ


สถาบันคุ้มครองเงินฝาก DPA

ประกาศ #ลดวงเงินคุ้มครองเงินฝาก

ลดลงจาก 5 ล้านบาท เป็น 1 ล้านบาท (เริ่ม 11 สิงหาคม 2564)

.

#คุ้มครองอะไรบ้าง? (สกุลเงินบาท)

* เงินฝากกระแสรายวัน

* เงินฝากออมทรัพย์

* เงินฝากประจำ

* บัตรเงินฝาก

* ใบรับฝากเงิน

.

#ผู้ที่ได้รับความคุ้มครองเงินฝาก เป็นใครบ้าง?

.

1. #บุคคลธรรมดา โดยได้รับความคุ้มครอง 1 ล้านบาท(เงินต้น+ดอกเบี้ย) 1 ล้านบาท/ 1 สถาบันการเงิน (โดยรวมทุกสาขา ทุกบัญชีของสถาบันการเงินนั้นๆมารวมกัน)

.

2. #นิติบุคคล เช่น บริษัท กองทุนต่าง ๆ มูลนิธิ วัด สมาคม สหกรณ์ บริษัทประกันภัย บริษัทประกันชีวิต ได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายเช่นเดียวกับผู้ฝากที่เป็นบุคคลธรรมดา โดยประเภทของเงินฝากและสถาบันการเงินที่ฝากต้องอยู่ภายใต้กฎหมายคุ้มครองเงินฝาก

.

3. #ชาวต่างชาติ ที่เปิดบัญชีเงินฝากกับสถาบันการเงินตามกฎหมายว่าด้วยสถาบันคุ้มครองเงินฝากที่อยู่ในประเทศไทย จะได้รับการคุ้มครอง เมื่อเป็นบัญชีเงินฝากภายในประเทศที่เป็นเงินบาท

.

#รายชื่อสถาบันที่ได้รับการคุ้มครอง

https://www.dpa.or.th/.../list-of-insured-financial...

.

คุ้มครองฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย

โดยคุ้มครองทันทีที่ฝากเงิน

และ หากสถาบันการเงินปิดกิจการลง

ต้องคืนเงินฝากภายใน 30 วัน

.

แล้ว #ที่มาของสถาบันคุ้มครองเงินฝากมาได้อย่างไร?

.

เป็นการเรียกความเชื่อมั่นต่อระบบสถาบันการเงิน และลดกระแสการถอนเงินที่รุนแรง จากช่วงวิกฤติต้มยำกุ้งปี 2540

.

#ตอบคำถามจากสถาบันคุ้มครองเงินฝาก https://www.dpa.or.th/faq

.

#เราควรทำอย่างไร?

1. #กระจายเงินไปหลายๆสถาบันการเงิน โดยดูความมั่นคงของสถาบันการเงินจาก สถิติสถาบันการเงินที่ ธนาคารแห่งประเทศไทย - Bank of Thailand https://www.bot.or.th/.../FinancialIns.../Pages/default.aspx

.

2. #ให้เงินทำงานด้วยการกระจายการลงทุน หากต้องการให้เงินที่สภาพคล่อง อาจลงทุนในสลากออมสิน กองทุนตราสารตลาดเงิน กองทุนตราสารหนี้ กองทุนรวม หุ้น หรือ การลงทุนอื่นๆ ตามความสามารถในการรับความเสี่ยงของเรา

.

#คำถามที่ถูกถามบ่อย

สลากออมทรัพย์/สลากออมสิน ได้รับความคุ้มครองเงินฝากไหม?

.

คำตอบคือ ไม่นะคะ 

สลากต่างๆ ที่พูดถึงออกโดยสถาบันการเงินของรัฐ ไม่ได้อยู่ในลิสรายการของความคุ้มครองเงินฝากคับต้องมองแยกส่วนกันครับ

.

(#อ่านเพิ่มเติม: “#ผลิตภัณฑ์ที่คล้ายเงินฝากhttps://www.1213.or.th/.../savings/Pages/savingsalike.aspx)

เงินต้น และ ดอกเบี้ย คืนจากสถาบันคุ้มครองเงินฝากภายใต้วงเงินคุ้มครองที่กำหนดใหม่นี้ 1 ล้านบาท เท่านั้นนะจ๊ะ โดยที่ผู้ฝาก 1 ราย ต่อ 1 สถาบันการเงิน ไม่ใช่ต่อ 1 บัญชี คือถึงจะมีหลายๆ บัญชีในสถาบันเดียวกัน ก็คุ้มครองแค่ 1 ล้าน เช่นกัน

ใครที่มีเงินเหลือใช้ ฝากไว้เกินกว่า 1 ล้านบาท และคิดว่าปลอดภัยที่สุดในโลก อาจจะไม่ใช่อีกต่อไปแล้วนะจ๊ะ ต้องวางแผนใหม่แล้วล่ะ

แถมรายชื่อสถาบันการเงินที่ได้รับความคุ้มครอง 35 แห่งดังนี้

ธนาคารพาณิชย์จดทะเบียนในประเทศ (19 แห่ง) 1. ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) 2. ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) 3. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) 4. ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) 5. ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน) 6. ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) 7. ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) 8. ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน) 9. ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน) 10. ธนาคารทิสโก้ จำกัด (มหาชน) 11. ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) 12. ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) 13. ธนาคารไอซีบีซี (ไทย) จำกัด (มหาชน) 14. ธนาคารไทยเครดิต เพื่อรายย่อย จำกัด (มหาชน) 15. ธนาคารเมกะ สากลพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) 16. ธนาคารแห่งประเทศจีน (ไทย) จำกัด (มหาชน) 17. ธนาคารเอเอ็นแซด (ไทย) จำกัด (มหาชน) 18. ธนาคารซูมิโตโม มิตซุย ทรัสต์ (ไทย) จำกัด (มหาชน) 19. ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน)

สาขาธนาคารพาณิชย์ต่างประเทศ (11 แห่ง) 1. ธนาคารเจพีมอร์แกน เชส 2. ธนาคารโอเวอร์ซี-ไชนีส แบงกิ้งคอร์ปอเรชั่น จำกัด 3. ธนาคารซิตี้แบงก์ 4. ธนาคารอาร์ เอช บี จำกัด 5. ธนาคารแห่งอเมริกา เนชั่นแนล แอสโซซิเอชั่น 6. ธนาคารฮ่องกงและเซี่ยงไฮ้แบงกิ้งคอร์ปอเรชั่น จำกัด 7. ธนาคารดอยซ์แบงก์ 8. ธนาคารมิซูโฮ จำกัด 9. ธนาคารบีเอ็นพี พารีบาส์ 10. ธนาคารซูมิโตโม มิตซุย แบงกิ้ง คอร์ปอเรชั่น 11. ธนาคารอินเดียน โอเวอร์ซีส์

บริษัทเงินทุน (2 แห่ง) 1. บริษัทเงินทุน ศรีสวัสดิ์ จำกัด (มหาชน) 2. บริษัทเงินทุน แอ็ดวานซ์ จำกัด (มหาชน)

บริษัทเครดิตฟองซิเอร์ (3 แห่ง) 1. บริษัทเครดิตฟองซิเอร์ เอสเบ จำกัด 2. บริษัทเครดิตฟองซิเอร์ เวิลด์ จำกัด 3. บริษัทเครดิตฟองซิเอร์ แคปปิตอล ลิ้งค์ จำกัดCR : nanfinance and พี่ฟลุ๊ก
0 comments