ฟรี ! ประกันโควิด

ด่วนโค้งสุดท้าย‼ ให้คุณได้เที่ยวอุ่นใจในช่วงเทศกาล❤️ คุ้มครองทั้งโควิด-19 และประกันอุบัติเหตุ

.

คลิกรับสิทธิฟรีได้เลยตอนนี้ : shorturl.at/gL128

.

ให้คุณเดินทางกลับบ้านมั่นใจไร้กังวล เพราะ

☑คุ้มครองชีวิตสูงสุด 100,000 บาท*

☑คุ้มครองการติดเชื้อ COVID-19 อีก 3,000 บาท***

☑ค่าชดเชยรายวันระหว่างการเข้ารับการรักษาเป็นผู้ป่วยใน กรณีบาดเจ็บจากอุบัติเหตุรวมถึงกรณีได้รับผลกระทบจากการฉีดวัคซีนป้องกัน Covid-19 สูงสุด 300 บาทต่อวัน (ไม่เกิน 20 วัน)

☑ ผลประโยชน์ค่าใช้จ่ายในการจัดการงานศพกรณีเสียชีวิตจากการเจ็บป่วย รวมถึงการเสียชีวิตจากการฉีดวัคซีนป้องกัน COVID-19 5,000 บาท**

.

⚠ด่วน! จำนวนจำกัด

สมัครก่อนคุ้มครองก่อน เดินทางมั่นใจ ทั้งไปและกลับ

.

#AIAThailand

.

*ผลประโยชน์การเสียชีวิต การสูญเสียมือ เท้า การสูญเสียสายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง เนื่องจากอุบัติเหตุ ไม่รวมการถูกฆาตกรรมลอบทำร้ายร่างกายและ/หรือ อุบัติเหตุขณะ ขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์

**ผลประโยชน์ค่าใช้จ่ายในการจัดการงานศพกรณีเสียชีวิตจากการเจ็บป่วย และไม่คุ้มครองกรณีเสียชีวิตจากการเจ็บป่วยภายใน 14 วันแรก นับจากวันเริ่มต้นระยะเวลาประกันภัย แต่สำหรับกรณีเสียชีวิตจากการฉีดวัคซีนป้องกันไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) คุ้มครองตั้งแต่วันเริ่มต้นความคุ้มครอง โดยมีเงื่อนไขว่าต้องฉีดวัคซีนดังกล่าว ภายหลังเริ่มต้นความคุ้มครองตามกรมธรรม์ประกันภัยเท่านั้น

***เมื่อพ้นกำหนด 14 วัน นับจากวันเริ่มต้นระยะเวลาประกันภัย และไม่คุ้มครองถึงสภาพที่เป็นมาก่อนการเอาประกันภัย

.

หมายเหตุ:

1. เอไอเอขอสงวนสิทธิ์มอบความคุ้มครองให้เฉพาะผู้ขอเอาประกันภัยที่กรอก ชื่อ-นามสกุล วันเดือนปีเกิด และเลขที่บัตรประจำตัวประชาชนตรงตามที่ระบุในบัตรประชาชน พร้อมกับกรอกหมายเลขโทรศัพท์มือถือเท่านั้น

2. ผู้ขอเอาประกันภัยจะได้รับแจ้งผลการพิจารณารับประกันภัย และรายละเอียดข้อกำหนดและเงื่อนไขของความคุ้มครองผ่านระบบ SMS ตามเบอร์โทรศัพท์ที่ได้แจ้งไว้ต่อเอไอเอ

3. ข้อมูลนี้เป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้นเพื่อประกอบการนำเสนอเท่านั้น ผู้ขอเอาประกันภัยควรศึกษาทำความเข้าใจรายละเอียดของผลิตภัณฑ์ประกันภัย และเงื่อนไขที่เอไอเอประกาศ ก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง

0 comments