ยื่นภาษี 2563

ข้อมูลที่ต้องใช้ยื่นภาษีเป็นสิ่งจำเป็นที่สุด หากคุณรับรายได้จากบริษัททางเดียว ก็ใช้ใบทวิ 50 แต่หากมีรายได้หลายช่องทาง ก็ต้องเตรียมเอกสารแสดงการหักภาษีของหน่วยงานที่จ้างคุณไว้ เมื่อพร้อมแล้วมาดูวิธียื่นภาษีกันได้เลย


สิ่งที่ต้องเตรียม 1. เตรียมเอกสารแสดงรายได้ และข้อมูลที่จำเป็นให้พร้อม 2. เข้าสู่หน้าเว็บไซต์กรอกข้อมูล 3. ชำระภาษี หรือ ขอคืนภาษี ยื่นภาษีได้ที่ไหน การยื่นภาษี ทำได้ 3 แห่ง ได้แก่ 1. กรอกใบ ภ.ง.ด. แล้วเตรียมเอกสารที่เกี่ยวข้อง ไปยังสำนักงานสรรพากรทุกพื้นท่ี 2. กรอกใบ ภ.ง.ด. แล้วให้หน่วยงานบริษัทที่สังกัดยื่นให้ 3. ยื่นภาษีออนไลน์ด้วยตัวเอง
0 comments