ประกันกลุ่ม สวัสดิการพนักงานบริษัท

ประกันอุบัติเหตุกลุ่ม ประกันสุขภาพกลุ่ม

  • 1 hour

Service Description

เพื่อให้องศ์กรเข้าใจประวัติด้านสุขภาพและสุขภาวะของพนักงงาน ข้อบ่งชี้ด้านสุขภาพ สุขภาพจิต ความเครียด และ ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับด้านอื่นๆ ทัศนคติด้านบวกเกี่ยวกับสุขภาพให้เแก่พนักงาน

Contact Details

0613923626

numberonesolution2021@gmail.com