ประกันกลุ่ม สวัสดิการพนักงานบริษัท

ประกันอุบัติเหตุกลุ่ม ประกันสุขภาพกลุ่ม

  • 1 hour
  • Location 1

Service Description

เพื่อให้องศ์กรเข้าใจประวัติด้านสุขภาพและสุขภาวะของพนักงงาน ข้อบ่งชี้ด้านสุขภาพ สุขภาพจิต ความเครียด และ ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับด้านอื่นๆ ทัศนคติด้านบวกเกี่ยวกับสุขภาพให้เแก่พนักงาน


Contact Details

  • Location 1

    0613923626

    numberonesolution2021@gmail.com